TÜRKÇE YKS KONULARI - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

TÜRKÇE YKS KONULARI

REHBERLİK > TÜM DERSLERİN YKS KONULARI > YKS KONULARI
2021 TÜRKÇE YKS (TYT-AYT) KONULARI:

Sözel Mantık (?)
İletişim, Dil, Dillerin Sınıflandırılması

SÖZCÜK ANLAMI
Gerçek anlam
Yan anlam (yakıştırmaca)
Mecaz anlam
Terim anlam
Yansıma sözcükler
Dolaylama
Güzel adlandırma
Somut anlam
Soyut anlam
Ad aktarması (mecaz-ı mürsel)
Genel - özel anlam
Nitel anlam
Nicel anlam
İkilemeler
Deyim
Atasözü
Özdeyiş (vecize)
Eşanlamlı (anlamdaş) sözcükler
Karşıt (zıt) anlamlı sözcükler
Sesteş (eşsesli) sözcükler
Duyu aktarımı
Söz yorumu

CÜMLE ANLAMI
Tanım cümlesi
Öznel cümle
Nesnel cümle
Doğrudan anlatım
Dolaylı anlatım
Kinayeli anlatım
Olumluluk
Soru cümlesi
Ünlem cümlesi
Koşul (şart) cümlesi
Sebep - sonuç cümlesi
Amaç cümlesi
Tasarı cümlesi
Varsayım cümlesi
Tahmin (olasılık) cümlesi
Önyargı cümlesi
Karşılaştırma cümlesi
Değerlendirme cümlesi
Eleştiri cümlesi
Özeleştiri cümlesi
Öneri cümlesi
Yakınma cümlesi
Beğenme cümlesi
Öğüt cümlesi
Karşıtlık (karşıt iki durum)
Somutlama

CÜMLE YORUMU

PARAGRAF
Paragrafta Konu
Paragrafta Ana Düşünce
Paragrafta Yardımcı Düşünce
Paragrafta Üslup
Paragrafta Yapı
Paragrafta Anlatım Teknikleri

ANLATIM TÜRLERİ


SÖZCÜK TÜRLERİ (GİRİŞ)
İsim (Ad)
Sıfat (Ön Ad)
Zamir (Adıl)
Zarf (Belirteç)
Edat (İlgeç)
Bağlaç
Ünlem

TAMLAMALAR

FİİL

EK-FİİL

FİİLİMSİ
İsim-Fiil
Sıfat-Fiil (Ortaç)
Zarf-Fiil (Bağ-Fiil / Ulaç)

EKLER (Yapım-Çekim)

SÖZCÜK YAPISI

SÖZCÜK GRUPLARI (Genel)

CÜMLENİN ÖĞELERİ
Yüklem
Özne
Nesne
Dolaylı Tümleç
Zarf Tümleci
Edat Tümleci

CÜMLE VURGUSU
ARA SÖZ - ARA CÜMLE

FİİL ÇATISI

>ÖZNESİNE GÖRE
Etken
Edilgen
Dönüşlü
İşteş

>NESNESİNE GÖRE
Geçişli
Geçişsiz
Ettirgen
Oldurgan


CÜMLE ÇEŞİTLERİ

>>>YÜKLEMİN YERİNE GÖRE
Kurallı Cümle (Düz Cümle)
Kuralsız Cümle (Devrik Cümle)
Eksiltili Cümle

>>>YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE
Fiil Cümlesi
İsim Cümlesi

>>>ANLAMLARINA GÖRE

>>>YAPILARINA GÖRE
>BASİT CÜMLE
>BİLEŞİK CÜMLE
Girişik Bileşik Cümle
Şartlı Bileşik Cümle
ki’li Bileşik Cümle (İlgi Cümlesi)
İç İçe Bileşik Cümle
>SIRALI CÜMLE
Bağımlı Sıralı Cümle
Bağımsız Sıralı Cümle
>BAĞLI CÜMLE

ANLATIM BOZUKLUĞU
>ANLAMSAL BOZUKLUKLAR
Gereksiz Sözcük Kullanlıması
Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kul.
Birbiriyle Karıştırılan Sözcük Kul.
Sözcüğün Yanlış Anlmada Kul.
Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanlıması
Deyimin Yanlış Anlamda Kullanılması
Atasözünün Yanlış Anlamda Kul.
Mantık ve Sıralama Hatası
Anlam Belirsizliği
Kişi Zamirinin Yanlış Kullanılması

>YAPISAL BOZUKLUKLAR
Özne-Yüklem Uyumsuzluğu
Eklerle İlgili Yanlışlar
Öğe Eksikliği
Yüklem Eksikliği
Tamlama Yanlışları
Bağlaç Yanlışları
Ek Fiil Eksikliği
Çatı Uyumsuzluğu
Yanlış Yapılı Eylem ya da Eylemsiler
Noktalama Eksikliği

SES BİLGİSİ
Ünlü Düşmesi ( Hece Düşmesi) (Ses Düşmesi)
Ünlü Türemesi (Ses Türemesi)  
Ünlü Daralması
Ünsüz Benzeşmesi (Sert Ünsüz Benzeşmesi) (Ünsüz Sertleşmesi)
Sert Ünsüz Yumuşaması (Ünsüz Değişimi)"
Ünsüz Düşmesi (Ses Düşmesi)
Ünsüz Türemesi (Ses Türemesi)
Kaynaştırma Harfleri (y,ş,s,n)
Ulama

YAZIM (İMLA) KURALLARI

NOKTALAMA İŞARETLERİ
Nokta
Virgül
Noktalı Virgül
İki Nokta
Üç Nokta
Soru İşareti
Ünlem İşareti
Kısa Çizgi
Uzun Çizgi
Eğik Çizgi
Ters Eğik Çizgi
Tırnak İşareti
Tek Tırnak İşareti
Denden İşareti
Yay Ayraç (Parantez)
Köşeli Ayraç (Köşeli Parantez)
Kesme İşareti

İçeriğe dön