YAŞAR NABİ NAYIR HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

YAŞAR NABİ NAYIR HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
YAŞAR NABİ NAYIR: (1908-1981)

*Cumhuriyet edebiyatı (Yedi Meşaleciler) şairi, yazar, çevirmen, yayımcı.

*Üsküp’te doğdu.  
*Öğrenimine Üsküp ve İstanbul'da devam etti.
*7. sınıfına kaydolduğu Galatasaray Lisesi’nin Ticaret ve Bankacılık bölümünden 1929’da mezun oldu.
*Ziraat ve Merkez bankalarında çalıştıktan sonra, Hâkimiyet-i Milliye (Ulus) gazetesinde çevirmen ve yazar olarak görev yaptı.  
*Türk Dil Kurumu'nda ve Millî Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'nda çalıştı.
*1933’te, Ankara’da, Varlık dergisini yayımlamaya başladı.
*Dergiyi bir süre sonra İstanbul'a taşımış ve burada Varlık Yayınevi’ni kurmuştur.
*Kalan ömrünü yayımcılıkla geçirmiştir.
*Binlerce kitap yayımlamış; Cep Dergisi’ni ve Varlık Yıllıkları’nı çıkarmıştır.
*P.E.N. Yazarlar Derneği'nin Türkiye Başkanlığını da bir süre yapan Nayır, Türk Kültür yaşamına yaptığı katkılardan ötürü Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü’ne layık görülmüştür.
*1981 yılında İstanbul’da ölmüştür.

*Yaşar Nabi, edebiyat dünyasına şiirle girmiştir.
*İlk şiirleri, lise öğretmeni Ahmet Halit Yaşaroğlu'nun çıkardığı Çocuk Dünyası dergisinde yayımlanır.  
*Servet-i Fünun’da da şiirleri çıkmaya başlar.
*Bu ilk şiirlerinde, Fransız sembolizminin etkisi altında, ağırlıklı olarak bireysel duygulara ve izlenimlere yer vermiştir.
*Yeni Kitap, Hayat, Muhit, Çığır, Ülkü gibi dergilerde eserleri yayımlanmıştır.
*Yaşar Nabi, altı arkadaşıyla birlikte (Cevdet Kudret, Ziya Osman, Vasfi Mahir, Sabri Esad, Muammer Lütfi ve Kenan Hulusi) Yedi Meşale adlı bir seçme şiirler kitabı çıkarmıştır.
*Böylece “Yedi Meşaleciler” hareketine dâhil olur.  
*Sonradan şiirden uzaklaşıp düzyazıya yönelmiş; öykü, roman, oyun, deneme, eleştiri, gezi notu türlerinde eserler vermiştir.
*Antoloji ve derleme alanında çalışmaları olmuştur.
*Panait Istrati ve Balzac başta olmak üzere Fransızcadan çeviriler yapmıştır.
*48 yıl boyunca hiç aksamadan yayımlanan Varlık dergisinin kurucusu olarak tanınır.
*Bu dergi Türk edebiyatının gelişmesinde, yeni kabiliyetlerin yetişmesinde ve tanıtılmasında önemli rol oynamıştır.
*Yaşar Nabi, bu dergi yoluyla yeni harflerle yazılan Türkçenin yaygınlaşması için ve öz dil için çaba sarf etmiştir.
*Yaşar Nabi, “edebiyatta her çeşit görüş ve akımlara karşı tam bir anlayış ve hoşgörürlükle davranmayı; saplantılara ve direnmelere düşmemeyi” sanat anlayışı olarak benimsemiştir.
* “Ne fildişi kule önemlidir benim için, ne toplum yararı. Kalıcı olan, sanat gücüdür.” der.
*1982 yılından bu yana Varlık dergisi tarafından, anısına, Yaşar Nabi Nayır Edebiyat Ödülü verilmektedir.

YAŞAR NABİ NAYIR’IN ESERLERİ:

Şiir: Yedi Meşale (ortak kitap), Kahramanlar, Onar Mısra

Öykü: Bu da Bir Hikâyedir, Sevi Çıkmazı

Roman: Bir Kadın Söylüyor, Adem ve Havva

Oyun: Mete, İnkılâp Çocukları, Beş Devir, Köyün Namusu, Beş Devir, Radyonofik Öyküler (radyo oyunları)

Derleme: Genç Neslin En Güzel Hikâyeleri, Türk Nesir Antolojisi, Başlangıcından Bugüne Türk Şiiri, Günümüz Türk Hikâyeleri, Şiir Sanatı

Mülakat: Edebiyatçılarımız Konuşuyor

Sözlük: Kılavuz Sözlük/Osmanlıca-Türkçe, Türkçe Osmanlıca

Biyografi: Ahmet Haşim, Ömer Seyfettin, Tevfik Fikret, Homeros, Moliere

Makale - İnceleme: Balkanlar ve Türklük, Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri, Nereye Gidiyoruz, Yıllar Boyunca, Atatürkçülük Nedir?, Atatürk Yolu, Edebiyat Dünyamız, Dost Mektupları, Değişen Dünyamız, Çağımıza Ters Düşenler

Çeviri: Monna Vanna (Maurica Maeterlinck’ten), Ariane’la Mavi Sakal (Maurica Maeterlinck’ten), Zadig ve Başka Hikâyeler (Voltaire’den)
İçeriğe dön