YUSUF HAS HACİP HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

YUSUF HAS HACİP HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
YUSUF HAS HACİP (11. YÜZYIL)

*1017-1019 yılları arasında doğduğu rivayet edilmektedir.
*Dönemin 'Kuz-Ordu' isimli şehri Balasagun'da doğmuştur.
*Soylu bir aileye mensuptur.
*Karahanlı Devleti zamanında yaşamıştır.
*Temel eğitimini Balasagun'da almıştır.
*İyi bir eğitim görmüştür.
*Çağının geçerli bilimlerinin yanı sıra Arapça ve Farsça da öğrenmiştir.
*Kendisine önceden Balasagunlu Yusuf denilirken, sonrasında Has Hacib unvanını almıştır.
*Yusuf Has Hacib, Türk dili ve edebiyatı için temel bir eser olan Kutadgu Bilig kitabının yazarıdır.
*Bu eserinde ideal insanlardan oluşan toplum ve devleti anlatır.
*Yusuf Has Hacib, Türk edebiyatındaki ilk siyasetnameyi yazmıştır.
*Türk edebiyatında ilk nazım şeklini de o kullanmıştır. Bu nazım şekli de mesnevidir.
*1077 yılında Kaşgar'da vefat etmiştir. Türbesi de bu kenttedir.
İçeriğe dön