YUSUF KAMİL PAŞA HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

YUSUF KAMİL PAŞA HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

SANATÇILAR > SANATÇILAR
YUSUF KAMİL PAŞA: (1808 – 1876)
*Tanzimat Edebiyatı Hazırlık Dönemi sanatçılarından, devlet adamı, yazar, şair.

*Arapgir’de doğmuştur.
*Sadrazamlık da dâhil çeşitli devlet kademelerinde çalışmıştır.
*Kâmil Paşa, Bebek’teki yalısında vefat etmiş ve Üsküdar’da yaptırdığı hastanenin (Zeynep Kamil Hastanesi) bahçesindeki türbesine defnedilmiştir.
*Kâmil Paşa, kültürlü ve seçkin bir devlet adamı idi.
*Arapça, Farsça ve Fransızca biliyordu.
*Dilimize Fransız yazar Fenelon’dan çevirdiği Telemak (Tercüme-i Telemak), Türkçe yayımlanan (1862) ilk çeviri roman olması bakımından büyük önem taşır.
*Kâmil Paşanın şiirleri ve münşeâtı (nesir-mektuplar) da mevcuttur.
*Kâmil Paşa ve eşi Zeyneb Hanım, birçok hayır işinde bulunmuş, bugün Zeynep Kâmil Hastahanesi adıyla hizmet gören hastaneyi yaptırmışlardır.


YUSUF KAMİL PAŞA’NIN ESERLERİ:
Tercüme-i Telemak

--------------------------------------------------------------------------------

TELEMAK:
*Batıdan yapılan ilk roman tercümesi Fenelon’un Telemaque (Telemak) romanıdır.
*Bu çeviri ile birlikte Türk edebiyatı “roman” türü ile tanışmış oldu.
*Telemak, didaktik (eğitici) bir niteliğe sahiptir.
*İlk olarak Yusuf Kamil Paşa tarafından çevrilen bu romanın altı ay sonra ikinci baskısı yapılmıştır.
*Süslü ve secili ağır diliyle bir inşâ örneği sayılan tercüme muhteva itibariyle siyasetnâmelere benzetilir.
*Eser ayrıca Ahmet Vefik Paşa tarafından da çevrilmiştir.
*Konusu:
Fenelon'un Fransa'nın gelecekteki kralının eğitimi için yazdığı ve 1699'da yayınlandıktan sonra ünü bütün Avrupa'yı saran eseri Telemakhos'un Serüvenleri, Yunan mitolojisinden alınma bir hikâyeye dayanarak ideal devletin ve devlet adamının nasıl olacağını anlatır.

*Yusuf Kamil Paşa’nın Telemak çevirisi;
*Özet niteliğindedir.
*İlk olarak Mecmua-i Fünûn’da yayımlanmıştır.
*Çevirinin dili ağır bir yapıya sahiptir.
*Telemak romanını Yusuf Kamil Paşa eserin aslı olan Fransızcadan değil Arapçaya çevirisinden Türkçeye çevirmiştir. Yani çevirinin çevirisidir diyebiliriz.

*Ahmet Vefik Paşa’nın Telemak çevirisinde ise;
*Çevirinin dili daha sade ve anlaşılır bir yapıya sahiptir.
*Yusuf Kamil Paşa’nın çevirisinden daha çok beğenilmiştir.
*Çeviri tam metin olma özelliğine sahiptir.
*Çevirinin tam metni Ceride-i Havadis’te yayımlanmıştır.

İçeriğe dön