ZÜBEYDE FİTNAT HANIM - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

ZÜBEYDE FİTNAT HANIM

SANATÇILAR > SANATÇILAR

ZÜBEYDE FİTNAT HANIM: (18. YÜZYIL)

    
*Divan edebiyatı şairi.
*En beğenilmiş kadın divan şairidir.
*Asıl adı Şerife Zübeyde’dir.
*İstanbul’da doğmuştur.
*Birçok şeyhülislam çıkarmış, kültür seviyesi çok yüksek bir aileden gelmektedir.
*Koca Râgıb Paşa’nın sadrazamlığı zamanında adı parlamıştır.
*Doğum tarihi bilinmeyen Fıtnat Hanım 1780 yılında ölmüştür.
*Döneminin kadın şairleri içinde nazım tekniğine hâkimiyet ve pürüzsüz ifade tarzı ile öne çıkmıştır.
*Şiire hâkimiyetine rağmen küçük çapta bir divan dışında günümüze ulaşan eseri yoktur.
*Medrese tahsili görmeden, gerekli bilgi ve görgüyü kazanarak sanat kabiliyetini geliştirmiş nâdir Osmanlı kadınlarından biridir.
*Klasik şiirin tüm şekillerinde eserler vermiştir.
*Kısa şiirler yazmayı tercih etmiştir.
*Eserleri arasında gazel ile tarih manzumeleri önemli bir yer tutar.
*Fıtnat,  devrinin padişahları için tarih manzumeleri yazmayı tercih etmiştir.
*Aşk ve hikmete dayalı şiirleri, asıl hüviyetini ve sanat değerini ortaya koyar.
*Aşkı erkek şairler gibi ifade etmiştir.
*Mazmunları sınırlı bir şekilde kullanmıştır.
*Aynı mazmunu farklı ifadelerle şiire yansıtma becerisini göstermiştir.
*İki na’t dışında dinî konulara girmemiş, tasavvufa da açık olmamıştır.
*Gazellerinde Nâbî ve Koca Râgıb Paşa’nın, diğer şiirlerinde de Şeyhülislâm Yahyâ Efendi ve Nedîm’in etkileri görülür.
*Şiirinin gelişmesinde nazîre tarzı önemli bir yer tutar.
*Dört de şarkı güftesi vardır.
*“Âferin erbâb-ı aşkın kuvvet-i bâzûsuna” mısraı ile çok tutulan gazeli, yazıldığı çağda bestekâr Halim Ağa tarafından bestelenmiştir.
*Lugaz ve muamma yazmaktan hoşlanır.
*Şiirlerinden bazıları Batı dillerine çevrilmiştir.
*Muallim Nâci ona “meliketü’ş-şuârâ” unvanının yakışacağını ifade etmiştir.
*Güzel mensur yazıları olduğu ancak bunların evindeki yangında yandığı düşünülmektedir.
*Hazırcevaplığı ile bazı fıkraların doğmasına yol açmıştır.

ZÜBEYDE FİTNAT HANIM’IN ESERLERİ:
Divan

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön