BİLEŞİK ZAMANLI FİİLLER - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

BİLEŞİK ZAMANLI FİİLLER

TÜRKÇE > KONULAR > FİİLLER

BİRLEŞİK ZAMANLI FİİLLER:  
(Birleşik Çekimli Fiiller)


*Birden fazla kip eki alan fiillerdir.

Fiil + 1. Kip Eki + 2. Kip Eki (-di, -miş, -se) + Şahıs Eki

Not: 2. Kip eki aslında ek-fiildir. Ve bu ekler sabittir.
Git+miş+ti+n
Gid+ecek+miş+iz
Git+miş+se+niz


Birleşik zamanlı Fiiller Üçe Ayrılır:

1- Hikâye Birleşik Zaman: (-di)

Fiil+Kip eki+(-di)+Şahıs eki

Baksayk, Okumalıyn, Oturacaktım


2- Rivayet Birleşik Zaman: (-miş)

Fiil+Kip eki+(-miş)+Şahıs eki

Arıyormuş, Çıkaymışsın, Silecekmişiz


3- Şart Birleşik Zaman: (-se)

Fiil+Kip Eki+(-se)+Şahıs Eki

Gelmişseniz, Yatmalıysan, Boyaysak


Not: Emir kipinin birleşik zamanı yoktur.


Not: Katmerli birleşik zaman:
Gel+iyor+du+y+sa+m
Yap+acak+mış+sa

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön