KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ

TÜRKÇE > KONULAR > CÜMLE ANLAMI
17) KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ:
*İki varlık ya da kavram arasındaki benzerlik veya farkların ortaya konulduğu cümlelerdir.
*Genellikle “daha, en, kadar, gibi, ise” gibi sözcükler ve “-den” eki kullanılır.

Ahmet, Cüneyt’ten kuvvetlidir.
Şiir, düzyazıya göre daha çok özen ister.
Divan şiiri, dil yönüyle halk şiirinden güçlüdür.

Not: İki farklı kavram ya da varlığın özelliklerini vermek karşılaştırma değildir.

Bir tarafta başı karlı dağlar, bir tarafta yeşilin bin bir tonu.

İçeriğe dön