ÜSLUP CÜMLELERİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

ÜSLUP CÜMLELERİ

TÜRKÇE > KONULAR > CÜMLE ANLAMI
28) ÜSLUP CÜMLELERİ:
-Dili yer yer ağırlaşmasına rağmen son derece akıcı.
-Sarı renkleri tablolarının ayrılmaz bir parçası yapmıştır.
-Ses ve müzikal unsurlarla doğallaştırdığı anlatım, yaşadığı döneme göre son derece açık ve sadedir.

Üslup (Biçem) (Tarz, Stil, Teknik) (Nasıl Anlatılıyor?):
*Anlatım tarzı.
*Söyleyiş şekli.
*Edebiyatta üslup; bir sanatçıya, bir çağa veya bir ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği anlamını taşır.  Bir sanatçıyla ilgili olarak da üslup, sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimidir.

İçeriğe dön