BİLEŞİK CÜMLE - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

İçeriğe git

Ana menü:

BİLEŞİK CÜMLE

TÜRKÇE > KONULAR > CÜMLE ÇEŞİTLERİ > YAPILARINA GÖRE CÜMLELER

BİLEŞİK CÜMLE:

*Birden fazla yargı içeren cümlelerdir.

Not: Bu konuya geçmeden önce “temel cümle”, “yan cümle” kavramlarının bilinmesi gerekir.

Temel Cümle:
Asıl yargının aktarıldığı cümle ya da cümle bölümleridir.

Yan Cümle:
Temel cümlenin tamamlayıcısı ya da açıklayıcısı durumunda olan cümle bölümleridir.
Yan cümle, “fiil, filimsi, şart eki, ilgi eki” ile kurulabilir.

a)Girişik Bileşik Cümle:
*Bir temel cümle ve fiilimsiyle kurulmuş yan cümlelerden oluşan bileşik cümlelerdir.
*Yan cümle, temel cümlenin öğelerinden birini niteler ya da temel cümlenin öğesi olur.

Okuldan gelen çocuk,  içeri girip,  koltuğa oturdu.
Yan cümle…………………..Yan cümle…..Temel Cümle

Ona ne söylediğini duyamadım.
Yan Cümle………….…Temel Cümle

Ahmet, korkarak,  sınıftan içeri girdi.
Yan Cümle………………Temel Cümle

Çok bilen,   çok yanılır.
Yan Cümle…..Temel C.

İstanbula dönüşümüzü,  iki ay erteledik.
Yan C……………………………………Temel C.

Görünen köy kılavuz istemez.
Yan C……………….Temel C.

Çıkmadık candan ümit kesilmez.
Yan C……….……………..Temel C.

*Cümlede her fiilimsi bir yan cümle oluşturur. Fakat her yan cümle fiilimsi ile kurulur denemez.b)Şartlı Bileşik Cümle:
*Yan cümlenin temel cümleye şart koştuğu bileşik cümlelerdir.
*Yan cümlede “-se” eki bulunmalıdır.

Benimle gelirsen, sana da çay ısmarlarım.
Yan Cümle……………….Temel Cümle

Pahalıysa, almayalım.
Yan Cümle…..Temel C.

Düzenli olursan, seni herkes sever.
Yan Cümle…………….Temel Cümle

İtin duası kabul olsa,  gökten kemik yağardı.
Yan Cümle………………………Temel Cümlec)kili Bileşik Cümle (İlgi Cümlesi):
*Yan cümlenin temel cümleye “ki” eki ile bağlandığı bileşik cümlelerdir.
*Diğer bileşik cümlelerden farklı olarak, temel cümle cümlenin başında yer alabilir. Bu “ki” ekinin özelliğinden kaynaklanır.

İsterdim ki bana saygılı davransın.
Temel C………………..Yan C.

Çalış ki başarılı olasın.
T.C………….Yan C.

Yanına gidelim ki bizimle ilgilensin.
Temel C………………..Yan Cümled)İç İçe Bileşik Cümle:
*Bir cümlenin başka bir cümle içerisinde kullanılmasıyla oluşur.
*İç cümle temel cümlenin öğesi olabilir.

“Sinemaya gidiyorum.” dedi.
Bu sözüyle, ben bildiğimi okurum, demek istiyor.

Not: Bileşik cümle başka yollarla da türetilebilir.
Güldün hemen şımarır.
Senden değil yaşamaktan bıktım.


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön