İSİM CÜMLESİ - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

İSİM CÜMLESİ

TÜRKÇE > KONULAR > CÜMLE ÇEŞİTLERİ > YÜKLEMİNİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER
İSİM CÜMLESİ:

*Yüklemi isim ya da isim soylu sözcüğün ek-fiil almasıyla oluşan cümlelerdir.
Not: Yüklemi fiilimsi olan cümleler de isim cümlesi kabul edilir.

Aynı fıkrayı beşinci anlatışıydı.
Gezdiğimiz yerler epey tenhaydı.
Onu ikna etmek zordur.
Her türlü zorluğa göğüs geren benim.
Komşu, komşunun külüne muhtaçtır.
Bugün hava güzel.(-dir)

Not: Ek-fiil eki cümlede yazılmasa da, bu tür cümleler isim cümlesidir.

İçeriğe dön