TÜREMİŞ SÖZCÜKLER - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

TÜREMİŞ SÖZCÜKLER

TÜRKÇE > KONULAR > SÖZCÜK YAPISI
TÜREMİŞ SÖZCÜKLER:

*Yapım eki alırlar ve tek sözcükten oluşurlar.
*Çekim eki de alabilirler.
*Gövde halinde bulunurlar.

Kitap-çı, Ol-uş, Mavi-li, Sabah-çı, Kim-lik


Türemiş İsim:
*Yapım eki almış ve tek sözcükten oluşmuş isimlerdir.
*Çekim eki de alabilirler.

Açlıktan, Yorgunlar

Not: Türemiş isimler; fiilden, isimden ya da yansımadan türeyebilir.

*Fiilden türemiş isimler:
Bil-gi, Sil-gi, Kaç-ık, Uç-ak, Yaz-gı, Çöz-üm, Yat-ak

*İsimden türemiş isimler:
Göz-lük-çü, Alman-ca, Meslek-taş, Tuz-suz, Beş-inci

*Yansımadan türemiş isimler:
Cıv-ıltı, Gür-ültü, Pat-ırtı, Uğ-ultu


Türemiş Sıfat:
*Yapım eki almış ve tek sözcükten oluşan fiillerdir.
*İsim ya da fiil kökünden oluşabilirler.

Sıvalı duvar, Susuz yaz, Geçen yıl, Evcil kuş, İnatçı keçi, Gergin ortam, Ürkek tay, Bozuk süt, Üçüncü araç, Beşer kalem, Üçlük atış


Türemiş Fiil:
*Yapım eki almış ve tek sözcükten oluşan fiillerdir.
*Çekim eki de alabilirler.

Sev-il- , Düş-ür- ,  Kork-ut- , Su-la- , Yaş-a- , Temiz-le-

Sevineceksiniz.

Not: Türemiş fiiller, isimden ya da fiilden türeyebilir.

Temizlemişsin > İsimden türemiş “türemiş fiil”

Kaçırdınız > Fiilden türemiş “türemiş fiil”

İçeriğe dön