ÜNLÜ TÜREMESİ (SESLİ TÜREMESİ) - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

ÜNLÜ TÜREMESİ (SESLİ TÜREMESİ)

TÜRKÇE > KONULAR > SES BİLGİSİ
ÜNLÜ TÜREMESİ:
(Sesli Türemesi) (Ses Türemesi)

*Bazen bir sözcükle, bir ek yan yana gelirken sözcük ve eke ait olmayan bir ünlü ortaya çıkabilir. Bu olaya ünlü türemesi denir.

Az-cık / azıcık              
Genç-cik / gencecik                  
Dar-cık / daracık
Bir-cik / biricik             
Gül-cük / gülücük                     
Öp-cük / öpücük


Not: Pekiştirme yapılırken de ünlü türediği görülür.

Yap-yalnız / yapayalnız
Sap-sağlam / sapasağlam

İçeriğe dön