ÜNSÜZ BENZEŞMESİ (SESSİZ BENZEŞMESİ) - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

ÜNSÜZ BENZEŞMESİ (SESSİZ BENZEŞMESİ)

TÜRKÇE > KONULAR > SES BİLGİSİ
ÜNSÜZ BENZEŞMESİ:
(Sessiz Benzeşmesi) (Sert Ünsüz Benzeşmesi) (Ünsüz Sertleşmesi)

*Türkçe kurallara göre; sert ünsüz bir harften (fıstıı şahap) sonra ünsüzle başlayan bir ek gelecekse, ekin başındaki ünsüz “sert ünsüze” dönüşür.

Seç-gin à seçkin
Sus-gun  à suskun             
Kitap-da à kitapta                   
Toprak-dan à topraktan
Çalış-dı à çalıştı               
Çalış-gan à çalışkan
Simit-ci à simitçi
Küs-dü à küstü
4-de à 4’te


Not: Bu kurala uyulmaması aynı zamanda yazım yanlışı kabul edilir.


İSTİSNA: “-cağız” ve “-gen” ekleri bu kurala uymaz.

Çocukcağız > Doğru
Üçgen > Doğru


EK BİLGİ:

Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi:
*Türkçede "n" ünsüzü ile biten bir heceden sonra "b" ile başlayan bir hece gelmez.
*Bu durumlarda dudak ünsüzlerinden "b" sesi kendisinden önceki "n" sesini "m" sesine dönüştürür.

Sakla(n)baç > saklambaç Dola(n)baç > dolambaç Ka(n)bur > kambur
Ca(n)baz > cambaz Sü(n)bül > sümbül Çarşa(n)ba > çarşamba
Cı(n)bız > cımbız Çe(n)ber > çember Ko(n)posto > komposto

İçeriğe dön