VURGU (SÖZCÜK VURGUSU) - TYT TÜRÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

VURGU (SÖZCÜK VURGUSU)

TÜRKÇE > KONULAR > SES BİLGİSİ
VURGU:

*1-Sözcük içinde bir hecenin, cümle içinde bir sözcük ya da sözcük grubunun diğerlerine göre daha baskılı, kuvvetli söylenmesine “vurgu” denir.
*2-Sözcüklerde ve sözcük öbeklerinde bazı hecelerin, cümlenin bütününde de bazı sözcüklerin diğerlerine göre daha yüksek tonda seslendirilmesine “vurgu” denir.


SÖZCÜK VURGUSU:
*Sözcüğü oluşturan hecelerden birinin diğerlerine göre daha baskılı söylenmesine sözcük vurgusu denir.


Not: Türkçe sözcüklerde vurgu genelde son hecededir.

kelebek, çocuk, büyük, yakın


Not: Coğrafi isimlerde vurgu genelde ilk hecede olur.

Ankara
Norveç
Asya


Not: Bazı zarflarda ve bağlaçlarda vurgu ilk hecededir.

önce, sonra, şimdi, şöyle, ayrıca, belki, yahut, yalnız


Not: Pekiştirilmiş sözcüklerde ve ünlemlerde vurgu ilk hecededir.

kıpkırmızı, yemyeşil, simsiyah

aferin, maşallah, eyvah


Not: Olumsuzluk eki (-ma / -me) vurguyu kendinden önceki heceye kaydırır.

gitmedim.
gelmeyeyim

Not: “ki, de” bağlaçları ve “mi” soru eki vurguyu kendinden önceki sözcüklere kaydırır.

Geldi mi?
Okudun mu?
Evimiz de….
Kardeşim de…
Çalışmadım ki
Görmedi ki


Not: Sözcük ek aldıkça, vurgu son eke doğru kayar.

Gözlük
Gözlükçüİçeriğe dön