COŞKU VE HEYECANA BAĞLI (LİRİK) ANLATIM - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

COŞKU VE HEYECANA BAĞLI (LİRİK) ANLATIM

TÜRKÇE > KONULAR > ANLATIM TÜRLERİ (ANLATIM BİÇİMLERİ)
10-COŞKU VE HEYECANA BAĞLI (LİRİK) ANLATIM:

*Duyguların sözle aktarılması sırasında kullanılan anlatım biçimidir.
*Sembollerin, ritimli sözlerin, uyumlu seslerin kullanımıyla ortaya çıkar.
*Daha çok şiirlerde kullanılan bu anlatım türünde mutluluk, üzüntü, sevinç ve heyecanlar dile getirilir.
*Duygular ön plandadır.
*Coşku ve heyecana bağlı anlatımda, içinde bulunulan ruh hali yansıtılır.
*Lirik anlatımlarda kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamlarıyla kullanılır.
*Az sözle çok şey anlatılmaya çalışılır.
*Söz sanatlarından ve çağrışım gücü yüksek kelimelerden yararlanılır.
*İmgesel bir anlatım söz konusudur.
*Dil ve imge aracılığıyla gerçeklik yeniden oluşturulur.
*Dilin heyecana bağlı işlevinden ve şiirsel (sanatsal) işlevinden yararlanılır.
*Şiirlerin yanı sıra romanlarda, hikayelerde, masallarda, tiyatroda ve mesnevilerde bu anlatımdan yararlanılabilir.
*Bu anlatım biçiminde, okuyanları heyecanlandırma, duygulandırma amaçlanır.
*Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinleri herkes farklı yorumlayabilir.

Örnek:
Her şey sende gizli
Yerin seni çektiği kadar ağırsın
Kanatların çırpındığı kadar hafif
Kalbinin attığı kadar canlısın
Gözlerin uzağı gördüğü kadar genç”

İçeriğe dön