GELECEKTEN SÖZ EDEN ANLATIM - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

GELECEKTEN SÖZ EDEN ANLATIM

TÜRKÇE > KONULAR > ANLATIM TÜRLERİ (ANLATIM BİÇİMLERİ)
12-GELECEKTEN SÖZ EDEN ANLATIM:

*Geleceğe yönelik duygu, düşünce ve beklentilerin dile getirildiği anlatım biçimidir.
*Gelecekten söz eden anlatımlarda henüz olmamış; ancak, olacak, olabilecek, olması muhtemel ya da olması istenen şeyler anlatılır.
*Gelecekten söz eden metinler, varsayım ile oluşturulmuştur.
*Gelecekten söz eden anlatım, yazara alabildiğine özgürlük tanıyan bir anlatım şeklidir.
*Yazar, daha sonra olacak olaylar hakkında öngörülerde, tahminlerde bulunur.
*Anlatıcının hayal dünyasındakiler dile getirilir.
*Olandan çok olması istenilen veya beklenen olaylar anlatılır.
*Gerçekleşmesi mümkün olmayan tasarı ve düşünceler (ütopya) de anlatılabilir.
*Kimi metinlerde bilimsel verilerden yararlanılabilir.
*Verilerden yola çıkılarak geleceğe ait tahmin yapılabilir.
*Kimilerindeyse anlatılanlar bütünüyle bilim kurgudan ve kehanetten ibarettir.
*Gelecek zaman kipi (-ecek) kullanılır.
*Gelecekten söz eden anlatım, düşsel anlatıma göre gerçeğe daha yakındır.
*Roman, hikâye, tiyatro, şiir, deneme gibi türlerde gelecekten söz eden anlatım kullanılabilir.

Örnek:
Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin etkileri yalnız küresel olmadığı gibi, bölgesel ve zamansal farklılıklar da oluşturabilmektedir:
Örneğin, dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar, seller ve taşkınlar gibi şiddetli hava olaylarının şiddetlerinde ve sıklıklarında artışlar olurken bazı bölgelerinde uzun süreli ve şiddetli kuraklıklar ve bunlarla ilişkili çölleşme olayları daha fazla etkili olabilmektedir.
Bu tip bir iklim değişikliği, öngörülemeyen veya tahmin edilemeyen çevresel, sosyal ve ekonomik sonuçlar oluşturabilir.
Küresel iklimdeki gözlenen ısınmanın yanı sıra, en gelişmiş iklim modelleri, küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında 1990-2100 dönemi için 1.4 C° ile 5.8 C° arasında bir artış olacağını öngörmektedir.”

İçeriğe dön