AYT EDEBİYAT DERS NOTLARI-3 - TYT TÜRKÇE - AYT EDEBİYAT ( YKS ) / SONER HOCA

SONER HOCA İLE TÜRKÇE / EDEBİYAT

İçeriğe git

AYT EDEBİYAT DERS NOTLARI-3

AYT EDEBİYAT DERS NOTLARI-3

SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ

*Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz ile bildirmeye sözlü anlatım denir.  

*Sözlü anlatım türlerinin ortak özelliği, bir konu etrafında ve belli bir ön hazırlık yapılarak gerçekleştirilmeleridir.  


*Söylev (Nutuk / Hitabet): Dinleyicilere belli bir fikri, bir duyguyu aşılamak için söylenen uzunca, coşkulu ve güzel sözlere denir.
-Yunan > Demosthenes
-Latin > Çiçero
-Fransız > Bossuet, Mirabeau, Robespiere  

*Edebiyatımızdaki ilk söylev örneği > Orhun Abideleri

*Türk edebiyatında önemli söylevciler > Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Halide Edip Adıvar, Hamdullah Suphi Tanrıöver


*Panel: Bir konunun, karara varmaktan çok, çeşitli yönlerden aydınlatılması için, küçük bir topluluk önünde, bir sohbet havası içinde tartışılmasına denir. Panel sonunda tartışma, dinleyicilere de geçerse tartışma forum halini alır.


*Konferans: İlim, sanat, hukuk, edebiyat gibi çeşitli konularda bilgi vermek amacıyla, uzman bir kişi tarafından yapılan açıklayıcı, öğretici, uzun konuşmalardır.


*Sempozyum (Bilgi Şöleni): Genellikle alanında uzman kişilerin bir araya gelerek, akademik konuların çeşitli yönleriyle ele alındığı seri konuşmalara denir. Özel davetli dinleyiciler yer alır. Sempozyum sonunda tartışmalar, kararlar basılarak kamuoyuna duyurulur.  


*Açık Oturum: Geniş kitleleri ilgilendiren bir konunun, konuyla ilgili uzmanlar tarafından, bir başkan yönetiminde ve dinleyiciler önünde tartışıldığı konuşmalara denir.


*Forum: İnsanları yakından ilgilendiren bir konuda konuşmacıların yanında dinleyicilerin de söz alarak tartışmaya aktif katıldığı tartışma türlerinden biridir.


*Münazara: Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına denir.


*Sunum: Bilgileri yenilemek, pekiştirmek, hatırlatmak; önemli noktaları öne çıkarmak; bir çalışma sonucunu açıklamak; anket sonuçlarını ifade etmek; önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara denir.


*Tartışma: Farklı görüşlerde kişilerin bir araya gelerek bir konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini açıklamak ve kanıtlamak, karşı tarafın zayıf yanlarını ortaya koymak için yaptıkları konuşmalara tartışma denir.

AYT EDEBİYAT DERS NOTLARI:
İçeriğe dön